Utskiftingsaksjon RECARO fix base

Recaro Child Safety gjennomfører en aksjon for utskifting av Recaro fix basen, som kan brukes med barnesetet Optia og babysetet Privia. Det er utelukkende Recaro fix basestasjoner fra et klart definert produktparti som er berørt. Denne aksjonen er gratis for kundene.

 

Tester har vist at et bestemt produksjonsparti Recaro fix baser oppfyller godkjenningsnorm ECE-R44/04, men derimot ikke kvalitetskravene fra Recaro Child Safety. Under testvilkår med ekstra høy belastning som ligger klart over godkjenningsnormen, kan det ved produkter fra dette partiet i kombinasjon med Optia barnesete forekomme at krokene som kobler sammen Recaro fix basen og barnesetet, deformeres. Deformasjonen kan ha til følge at barnesetet skilles fra basen i tilfeller med svært høy belastning.

 

Denne nevnte deformasjonen kan tilbakeføres til den spesielle materialkvaliteten til krokene som utelukkende er montert i det identifiserte produktpartiet med serienummer mellom ER01000000 og inklusiv ER01017825. Ingen andre Recaro fix basestasjoner er berørt av denne problematikken.

 

Kundenes sikkerhet er av høyeste prioritet for Recaro Child Safety. Derfor tilbyr bedriften gratis utskifting av produktet for alle kunder som har en Recaro fix base med aktuelt serienummer. Selv om det uten innskrenkning er mulig å bruke Recaro fix basen sammen med Privia, anbefaler bedriften å skifte ut produktet, uavhengig av om produktet aktuelt brukes sammen med Optia barnesete eller Privia babysete. Dette skal sikre at også en fremtidig bruk sammen med Optia barnesete er mulig uten betenkeligheter.

 

På siden til Recaro Child Safety, http://safety.recaro-cs.com/, finner kundene nærmere informasjon om aksjonen for utskifting. Der finner de også et nettverktøy for å kontrollere om de har et produkt som er berørt. Verktøyet brukes også til å registrere seg for denne aksjonen. De berørte produktene identifiseres med serienumrene. Disse finnes på klistremerkene på undersiden av Recaro fix basen. Recaro Child Safety har også opprettet en telefonservice for forespørsler: Serviceteamet står til rådighet hver dag fra kl. 06 til 22 på nummer 0800-6863 560 i Tyskland og nummer +49 (0) 9255 77-66 i resten av Europa.

 

 

Hvor å finne serienummeret?

 

På undersiden av basen: På boksen:
Nå sjekke serienummeret